Qualibal

MISIJA I CILJ

Qualibal je neprofitna organizacija koja deluje na području država: Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne gore, Makedonije, Srbije i Kosova.

Qualibal je podružnica međunarodne neprofitne organizacije Qualicoat

Osnovni cilj organizacije Qualibal je podsticanje proizvodnih organizacija da svoju proizvodnju (plastifikaciju aluminijuma i čelika, kao i anodizaciju aluminijuma) , kvalitet proizvoda i kontrolu kvaliteta usklade sa zahtevima za kvalitet i monitoring asocijacije Qualicoat i Qualianod, da uspešno apliciraju i završe proceduru licenciranja svojih tehnoloških procesa i proizvoda .

Qualibal je inicirao i pomaže osnivanje inspekcijske službe i akreditovane laboratorije. Qualibal organizuje skupove na reginolanom nivou sa ciljem da se vrši razmena znanja i iskustva i upoznavanje sa novim tehnologijama i rešenjima u oblasti plastifikacije aluminijuma i čelika i anodizacije aluminijuma.

 

ZADACI

 1. Upoznavanje radnih organizacija sa zahtevima koji se postavljaju pred tehnološke procese: pripreme površine aluminijuma i čelika za nanošenja organskih prevlaka, anodizacije aluminijuma:
  • Koji tehnološki proces odabrati.
  • Koje tehnološke parametre moraju da ispunjavaju tehnološke operacije
  • Koja hemijska sredstva se preporučuju za primenu u datom tehnoškom procesu
  • Koja sirovina
  • Postupci merenja parametara u tehnoškom procesu.
 1. Upoznavanje radnih organizacija sa zahtevima koji se postavljaju pred tehnološke procese nanošenja organskih prevlaka na aluminijum i čelik i anodizacije aluminijuma:
  • Koju tehniku primeniti
  • Koje tehnološke parametre koristiti
  • Koje sirovine koristiti
  • Postupci merenja parametara u tehnološkom procesu
 1. Upoznavanje radnih organizacija sa standardima/zahtevima koji se moraju ispuniti, a koji se odnose na kvalitet pripremljene površine/prevlake i organske prevlake koja je formirana na površini aluminijuma i čelika i anodizacije aluminijuma:
  • Popis standarda/metoda za ispitivanje kvaliteta prevlake
  • Koje metode su obavezne da se primenjuju u radnoj organizaciji.
  • Organizacija laboratorije.
  • Obučavanje laboranta za pravilnu primenu standarda/ metoda.
  • Saveti za odabir potrebne opreme i instrumenata.
 1. Iniciranje i pomaganje osnivanje inspekcijske službe i akreditovane laboratorije.
  • Cilj QUALIBAL-a je da iz ovog regiona dobije licenciranog inspektora i akreditovanu laboratoriju prihvaćenu od strane Qualicoat-a i Qualanod-a.
 1. Organizovanje skupova na regionalnom nivou sa ciljem da se vrši razmena znanja i iskustava te upoznavanja sa novim tehnologijama i rešenjima u oblasti plastifikacije aluminijuma i čelika i anodizacije aluminijuma.

Sastanak asocijacije Qualibal u Beogradu…

22-12-2014

Sastanak asocijacije Qualibal u Beogradu, 3. decembar 2014.

  U Beogradu je 03.12. 2014. godine održan skup u organizaciji asocijacije Qualibal, koja je članica asocijacije Qualicoat sa sedištem u Cirihu. Ovom skupu je prisustvovao generalni menadžer Qualicoata, gospodin Josef Schoppig...

Detaljnije